6 באפריל 2012

הגלובליזציה ואני ....

צפיתי בשיעור מקוון מעולה של דר' גילה לוי עצמון, אשר בחן היבטים שונים של הגלובליזציה והשלכותיהם על מערכות החינוך [המקור לשיעור: חן, ד' (2010). בין חינוך לגלובליזציה: כלכלה ופוליטיקה, חברת הידע, תרבות ותפיסת עולם. בתוך חן, ד' וספורטה, א' (עורכים). בתי ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך. חלק שלישי הוצאת רמות].
בעקבות הצפייה נזכרתי בתמונה שפורסמה בפייסבוק (צולמה על ידי Daniela Benoliel):

היכן צולמה התמונה? ניתן לגלות? - בכוונה לא השתמשתי במושג לנחש...
אילו סממנים יכולים להעיד על מיקומה? האם טשטוש גבולות המדינה והגלובליזציה בעולם, מביאים לביטול ייחודה של מדינה כקבוצה? 
לדעתי, הכפר הגלובלי הוא נהדר, פותח אפשרויות, מביא לסדר עולמי חדש, מאפשר צריכת ידע רבה יותר, גורם לפיתוח הכלכלה והתרבות, אך יחד עם זאת, יש לי תחושה של טשטוש הייחודיות שלנו כמדינה, האם אין כבר חשיבות היכן בוחרים להתגורר? והאם זה רע? אני חושבת שלא, יש לזה יתרונות רבים! למשל, ניתן להתגורר במקום שנעים לחיות בו ללא קשר למקום העבודה... אם בעבר שינוי מקום עבודה הצריך גם שינוי מקום מגורים... היום המצב קצת שונה... כיום ניתן להחליף מקום עבודה ולעבוד אפילו מול מדינה אחרת מבלי לעבור לשם, מבלי לעקור את המשפחה והילדים מהחברים, מהמשפחה המורחבת ומהעבודה של בן/בת הזוג... - נשמע יתרון נכון?
כמובן שאין זה תקף לכל המקצועות ולכלל האוכלוסיה, אולם לדעתי, אנו בתהליך שינוי, יותר ויותר בעלי  מקצועות שונים יוכלו לבחור את את מקום המגורים המתאים להם ובמקביל לבחור את מקום העבודה המתאים להם, ללא תלות בין השניים... 
מה דעתכם?


ולסקרנים... התמונה צולמה על ידי בת דודתי המתגוררת ב... ברזיל - תלמידים מחכים להסעה בתום יום הלימודים :)